OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Lesná železnica Ľubochňa - Močidlo

Vitajte na stránkach o Ľubochnianskej lesnej železnici!

Cieľom týchto stránok je informovať ľudí, pútavo im priblížiť históriu a súčasnosť jednej z najvýznamnejších lesných železníc na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Stránky ešte stále nenadobudli svoju konečnú podobu, časom na nich budú pribúdať fotografie, prípadne články, rôzne informácie... Prajem príjemné prezeranie.

  

 © Stanislav Kameniar

s.kameniar@gmail.com

+421949560324