OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Lesná železnica Ľubochňa - Močidlo

Upozornenie!

V tejto sekcii nie sú použité fotografie z archívu autora a preto by som Vás, vážení návštevníci, prosil aby ste ich nekopírovali alebo nerozširovali v elektronickej ani inej forme. Ďakujem

Elektrické lokomotívy Ganz 760 BE 32

            Od roku 1904, teda od roku zahájenia prevádzky na Ľubochnianskej lesnej železnici, precovali na trati dve elektrické lokomotívy vyrobené maďarskou firmou Ganz és Társa.
           Boli tvorené plechovou skriňou na jednom dvojosovom podvozku. Každá mala dva elektromotory, jeden na nápravu, o výkone 18 konských síl, ktoré spolu pri napätí 550V podávali maximálny výkon 23,5kW. Na dodávanie elektrickej energie slúžilo trolejové vedenie, druhý vodič tvorili koľajnice. Zber prúdu zabezpečoval jeden lýrový zberač na streche lokomotívy.
Hmotnosť lokomotívy bola 5,5t, ťažná sila 2800kg. Pri stúpaní 36‰ utiahla lokomotíva 8-10 párov naložených oplenových vozňov. Maximálna rýchlosť stroja dosahovala 12km/h pri stúpaní 3,29% a zaťažení 6t .
          Na oceľovom ráme podvozku boli na oboch koncoch rušňa spriahadlá, pod nimi boli tiež na oboch koncoch pluhy na odhŕňanie snehu z trate. Tieto však boli využiteľné len čiastočne, pretože lokomotívy často nedokázali preraziť snehové záveje a okrem toho hlboký sneh spôsoboval v nich skraty.
          Lokomotívy boli využívané na ťahanie prázdnych oplenových podvozkov hore hlavnou traťou a potom zasa naložených dole hlavnou dolinou. Okrem toho ťahali osobné vozne pre robotníkov, a tiež salónny vozeň slúžiaci pri príležitostiach vzácnych návštev v Ľubochnianskej doline. Bývali tiež na čele letných výletných vlakov s otvorenými lavicovými vozňami.
        Celková dĺžka lokomotívy spolu so spriahadlami bola 3770mm, podvozok samostatne mal 3150mm. Rázvor bol 1,5m, polomer kolies 640mm. Výška lokomotívy (bez nástrešku na ktorom bol zberač) nad koľajnicou bola 2705mm.
        Lokomotíva mala vpredu aj vzadu pod strechou zavesený jeden reflektor, zaujímavé však je, že na technickom výkrese sú reflektory nakreslené na skrini. Slúžili na osvetľovanie trati, ale jeden vždy svietil aj do vozňa zapojeného tesne za lokomotívou. Na oboch stranách kabíny strojvodcu boli dvere, na dverách po jednom okne, ďalšie dve bočné okná boli po stranách dverí. Vpredu a vzadu mala lokomotíva po dve okná. Bočné okná sa dali otvoriť zosunutím dole.  Farba lokomotív bola zelená, na dverách bolo označenie LŽL 1 a LLŽ 2.
 Technický výkres lokomotívy GANZ, pracujúcej na Ľubochnianskej lesnej železnici od roku 1904 (zroj: archív p. Z. Maruna)

Model lokomotívy GANZ v mierke 1:20

     
 

Lokomotíva AEG

Na Ľubochniansku lesnú železnicu bola dovezená v roku 1915. Mala výkon 15kW, teda menší ako lokomotívy Ganz, bola ľahšia a menšia tieto dve. Presné rozmery sú neznáme, farba bola pravdepodobne červeno - krémová, ako bolo vtedy typické pre mestské tramvaje.

Problematika elektrických lokomotív - ich počet na LŽLM

            V súčasnosti všetky bežne dostupné zdroje udávajú počet elektrických lokomotív v Ľubochni dve, až do roku 1944. V tomto roku bola z Nemecka dovezená v poradí tretia elektrická lokomotíva, výrobok berlínskej firmy AEG - bola menšia a menej výkonná ako prvé dve. Na dverách mala označenie LLŽ 3.
           
            Po prečítaní niektorých iných zdrojov, sa objavujú aj iné údaje: podľa maďarského železničného časopisu "KBK fuzetek" (04/2004) bola v roku 1910 dovezená ďalšia elektrická lokomotíva od firmy Rössemann und Kϋhnemann (skrátene R&K).* To by potom zapadalo do podmienok prevádzkovania osobnej dopravy (z roku 1921), konkrétne do podmienky, že osobné vlaky môžu byť ťahané len elektrickými lokomotívymi č. 1-3. Počty lokomotív by teda sedeli. Až do roku 1944, pretože príchodom lokomotívy AEG sa počet mal zvýšiť o jednu lokomotívu, ktorá mala logicky dostať označenie LLŽ 4, známe však je, že mala označenie LLŽ 3. Jediné možné vysvetlenie by spočívalo v tom, lokomotíva R&K bola ešte pred rokom 1944 odstránená z dôvodu buď nadmernej poruchovosti, alebo po nejakej havárii. V roku 1944 teda mohla nová lokomotíva AEG dostať evidenčné č. 3.
 
*v textoch k úradnej fotodokumentácii z roku 1965/66 sa síce píše, že "robustnejší typ" elektrických lokomotív v Ľubochni (teda od firmy Ganz) bol zastúpený tromi kusmi(je to uvedené v zátvorke s tromi otáznikmi), to je však zrejme chybná informácia, pretože od firmy Ganz boli dodané len dve lokomotívy (podľa prehľadu zákaziek firmy Ganz). Tretia, ktorá v tom čase už pravdepodobne neexistovala bola dodaná firmou R&K.
 
__________________________________________________________________________________________________________________


            Najpravdepodobnejšie je, že lokomotíva označovaná ako Rössemann und Kϋhnemann a lokomotíva AEG údajne z roku 1944 je jedna a tá istá lokomotíva. Firma Rössemann und Kϋhnemann totiž nič nevyrábala, bola to len sprostredkovateľská firma. Teda stroje evidované ako Rössemann und Kϋhnemann mohli byť vyrobené hociktorou firmou, napr. Ganz, AEG a i. Pri pohľade na tvar lokomotívy AEG údajne z roku 1944 vidíme, že z tohoto roku nemôže byť, pretože vtedy sa už vyrábali lokomotívy tvarovo úplne iné. Je jasné, že musela byť vyrobená a dodaná do Ľubochne skôr, zrejme už v roku 1915. Tým by sa vysvetlilo aj to, prečo boli v Povolení osobnej dopravy z roku 1921 spomínané až tri elektrické lokomotívy.
 
 
Lokomotíva Ganz 760 BE 32, jedna z dvoch, ktoré pracovali v Ľubochni od 1904.  (zdroj: archív p. Hála)
 
Lokomotíva AEG, dovezená  v roku 1915. (zdroj: archív p. Slavík)