OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Lesná železnica Ľubochňa - Močidlo

M24.003 a C/u 301

        Medzi najvýznamnejšie, najzaujímavejšie a hlavne najcennejšie pozostatky lesnej železnice v Ľubochni patria vozne M24.003 a C/u 301, dnes deponované v zbierke Technického múzea v Brne.
        Pre úplnosť informácii najprv niečo z histórie. Elektrický motorový vozeň M24.003 bol pôvodne vyrobený pre elektrickú trať z Trenčianskej Teplej do kúpeľov Trenčianske Teplice. Všetky tri vozne neskoršej rady M.24.0 vyrobila vagónka v Györi, a elektrickú výzbroj do nich vyrobila firma Ganz v Budapešti. Vyrobené a dodané na Trenčianskoteplickú trať boli v roku 1909. V tej dobe to neboli žiadne unikátne stroje, vzhľadom  aj konštrukčne  zapadali medzi ostatné bežné mestské električky. Boli to dvojnápravové vozne s lýrovým zberačom na streche, s pohonom na obidve nápravy. Kontroléry, teda „riadiace centrá“ sa nachádzali na krytých plošinách na koncoch každého vozňa. Z plošín sa dverami vchádzalo do oddelení pre cestujúcich. Celkovo malo toto oddelenie šesť okien na každej strane, bolo však ešte rozdelené na prvú a tretiu triedu. Prvá trieda zaberala dĺžku dvoch okien, zvyšok bola tretia.  V prvej triede bolo osem miest na sedenie, v tretej šestnásť, miest na státie dvadsať.
Dva elektromotory napájané priamo z kontrolérov podávali pri napätí 750V výkon po 17kW. S týmto výkonom  mohli vozne dosiahnuť maximálnu rýchlosť 25km/h. Dĺžka vozňa so spriahadlami bola 8 060mm, bez spriahadiel 7 400mm. Rázvor 3 500mm, šírka podvozku 2 190mm, šírka skrine 2 400mm a výška od koľajnice 3 385mm. Dĺžka oddielu pre cestujúcich 4 620mm, dĺžka plošiny pre strojvedúceho 1 385mm. Šírka dverí 60cm, šírka okien 65cm. Rozchod úzky 760mm. 
 
Vozne rady M24.0 v prevádzke na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice:
 
M24 v Trencianskej Teplej    M24 na treti Trenc. Tepla - Trenc. Teplice     
Zdroj: archív Trenčianskeho múzea (1 a 2)                                                                Autor: Jan Kaplický
 
M24.003 v Ľubochni:
M24.003 na Ľubochnianskej lesnej železnici   M24.003 na Ľubochnianskej lesnej železnici   M24.003 na Ľubochnianskej lesnej železnici 
 
C/u 301 v Ľubochni:
C/u 301 v Ľubochni   C/u 301 v Ľubochni   M24.003 a C/u 301 odstavené v depe v Ľubochni ( asi zima 1965/66) 
         Ako som už spomenul, vozeň neskôr označený M24.003 slúžil od roku 1909 na kúpeľnej železnici v Trenčianskej Teplej. Používaný bol ako trakčné, teda hnacie, vozidlo s jedným vlečným vozňom rovnakej konštrukcie ale bez elektrického zariadenia. Rada M24.0 bola na trenčianskoteplickej železnici dominantnou do 50-tych rokov 20. storočia. V roku 1951 boli na ňu totiž dodané nové elektrické jednotky rady M46.0 vyrobené firmou Vagónka Studénka. Staré električky rady M24.0 boli ešte niekoľko rokov využívané ako náhradné stroje v prípadoch  porúch nových M46.0. Vozne M24.003 a M24.004(prestavaný v roku 1910 z nákladného) boli v roku 1957 prevezené na lesnú železnicu v Ľubochni, 001 bol až do roku 1959 využívaný ako pracovné vozidlo. M24.002 bol už niekedy po skončení 2. svetovej vojny po havárii odstavený. 
           M24.003 a 004 sa teda dostali do Ľubochne. Oba boli niekoľko rokov využívané ako trakčné vozidlá. Neskôr, pravdepodobne po dodaní dieselhydraulických lokomotív Rába bola z nich vymontovaná elektrická výzbroj a začali sa používať len ako vlečné. 003 ako vlečný vozeň slúžil až do zrušenia železnice v roku 1966 a potom bol odstavený v bývalom depe, 004 bol pravdepodobne zošrotovaný. 003 v depe chátral 15 rokov, až kým si ho v zime 1981/82 neodviezli pracovníci Technického múzea v Brne. Následne bol renovovaný v ŽOS Krnov do stavu po výrobe. Bolo to však veľmi zložité a nákladné, pretože po pätnástich rokoch bez akejkoľvek starostlivosti boli všetky drevené časti úplne spráchnivené, takže sa museli vyrobiť nové. Pôvodné teda zostali len kovové komponenty. Elektrické zariadenie nebolo nájdené, a tak električka zostala len v stave vlečného vozňa. Neskôr sa našiel jeden z kontrolérov, ktorého oprava je však zrejme nereálna, keďže z neho 2/3 chýbajú. Nedávno však bol objavený aj druhý kontrolér, ktorý bol v oveľa lepšom stave a momentálne je v oprave. M24.003 sa teda možno dočká aj spojazdnenia.
          Druhý zachovaný vozeň pochádzajúci z Trenčianskej Teplej bol  vyrobený v roku 1911 firmou Ganz a prevádzkovaný pod evidenčným číslom 12. Okolo roku 1924 bol označený ČSD ako C/u 301. Nie je známe kedy, ale pravdepodobne spolu vozňom M24.003bol prevezený do Ľubochne, kde slúžil do roku 1966,  v roku 1981 bol odvezený do Brna a tiež bol zrekonštruovaný do stavu po výrobe. 
           Dnes sú obidva vozne súčasťou zbierky Technického múzea v Brne, vystavenej v Areáli MHD v Brne – Líšni.
 
M24.003:
 
     
 
           
Torzo kontroléra       Interiér - 3. tireda     Interiér - 1. trieda      Pohľad cez celý vozeň
 
       
Náprava M24.003                                                                                               Podvozok
                                                                                               
 
Nápis nad oknami M24.003
 
 
C/u 301:
 
     
 
             
Ovladanie ručnej brzdy  Spriahadlo C/u 301 (napravo)         Pojazd C/u 301
 

M24.003 v mierke 1:20

       
Dĺžka: 39cm
Šírka: 12cm
Rozchod: 3,8cm
Materiál: papier+drevo