OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Lesná železnica Ľubochňa - Močidlo

Súčasný stav

Súčasný stav  - torzá železnice v Ľubochnianskej doline

Po zrušení železnice sa celá sieť tratí demontovala. Väčšina koľajníc putovala do starého železa, pôvodné mosty boli spravidla strhnuté (výnimočne rekonštruované), budovy našli iné využitie... Nová asfaltová cesta, ktorá sa stavala hneď po zrušení železnice, ju z veľkej časti kopírovala. Preto sa zachovalo len málo pôvodných železničných objektov ako násypy či mostové opory. Niektoré ochranné múry popri trati boli sčasti využité pre cestu, ale väčšinu z nich zničila voda či erózia. Celkovo sa tak v teréne zachovalo len veľmi málo viditeľných pozostatkov, o ktorých sa dá jednoznačne povedať, že patrili železnici.

Stopy po železnici na hlavnej doline          Stopy po železnici na odbočke Čierňavy       Stopy po železnici na odbočke Rakytov