OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Lesná železnica Ľubochňa - Močidlo

Historické fotografie

Vážený návštevníci! Nasledujúce fotografie nepochádzajú z môjho súkromného archívu, preto by som Vás prosil, aby ste ich nekopírovali ani inak nerozmnožovali, ale hlavne nevydávali za svoje. Tieto fotografie boli zozbierané počas dlhého obdobia od rôznych obyvateľov Ľubochne, bývalých pracovníkov lesnej železnice atď. ing. Emanuelom Lovásom, a na tejto stránke sú uverajnené len s jeho súhlasom. Tento súhlas však nepovoľuje ich ďalšie šírenie, preto by som Vás prosil, aby ste to dodržiavali.
Pri fotografiách tiež nie je uvedený zdroj, pretože pochádzajú od množstva rôznych ľudí, pri niektorých je autor neznámy. Za zdroj teda pokladám archív ing. E. Lovása.  
 
LOKOMOTÍVY GANZ: 
        
 
         
 
          
 
       
 
 
LOKOMOTÍVA AEG: 
           
 
 
 
 
Prvá parná lokomotíva dodaná na Ľubochniansku lesnú železnicu pravdedobne v roku 1921 zo železnice Ružomberok - Korytnica. Bola vyrobená v roku 1914 s označením U3575, mala výkon 37kW.
 
 
Druhá parná lokomotíva slúžiaca v Ľubochni: SILVA. Dostala sa sem po zrušení železnice v Lednických Rovniach v roku 1951 a pracovala tu až do zrušenia v roku 1966. Mala výkon 37kW a služobnú hmotnosť 10t.
 
 
Jediná zachovaná fotografia poslednej parnej lokomotívy z Ľubochnianskej lesnej železnice: FERDINANDA. Nevie sa, kedy sem bola dovezená, jej označenie, výkon, hmotnosť, známe je len, že bola vyrobená firmou Ganz és Társa, tak ako aj elektrické lokomotívy premávajúce v Ľubochnianskej doline.
 
 
Elektrický osobný motorový vozeň rady M24.0 vyrobený v roku 1909 pre železnicu v Trenčianskej Teplej, od roku 1957 premávajúci v Ľubochni. Zo začiatku pracoval spolu so svojím dvojčaťom (tiež dovezeným v roku 1957) aj ako trakčné vozidlo, no neskôr boli oba vozne používané len ako vlečné. Dôvod bol v nižšom napätí v trolejovom vedení a vo zvýšenej náročnosti ľubochnianskej trate oproti trenčianskoteplickej. Tam bola trať postavená v rovinatom teréne a elektrifikovaná bola napätím 750V, kým v Ľubochni bolo napätie len 550V a trať postavená v podstatne strmšom a náročnejšom teréne. Vozne preto nepodávali dostatočné výkony a mali problémy na trati, tak sa upustilo od ich využívania ako trakčných vozdiel.
 
 
 
 Motorový vozeň M24 bez zberača a už v značne schátralom stave.
 
 
Osobný motorový vozeň M24 bez zberača odstavený v depe, zima 1965/66.
 
 
Diesel-hydraulická lokomotíva Rába M042.029, vyrobená v roku 1961, mala výkon 135 konských síl a hmotnosť 17,6t. Svojou veľkosťou aj hmotnosťou sa však obe tieto lokomotívy (druhá s číslom pravdepodobne 028 - v pozadí) dosť výrazne podpísali na zhoršení stavu zvršku Ľubochnianskej lesnej železnice.
 
 
Parná lokomotíva Silva, výrobok firmy Orenstein und Koppel pôvodne slúžiaci v Lednických Rovniach, odstavená v depe v Ľubochni na prelome rokov 1965/66. V tom čase už bola postupne obmedzovaná prevádzka a definitívne zrušenie trate bolo blízko.
 
 
Železničná trať približne 4km od začiatku - niekoľko sto metrov od výhybne na Krátkom.
 
 
Výhybňa na Jarovisku uprostred zimy. V zime nebolo zriedkavosťou, keď za jednu noc napadlo pol metra snehu, ktorý spôsoboval problémy v prevádzke elektrických lokomotív. Snehové záveje často dokázali preraziť len ťažké a výkonné parné rušne.